Filtracinis tinklelis gręžimo filtrams

Vandens gręžiniuose, priklausomai nuo vandeningo horizonto uolienų sudėties (rišlumo, rupumo ir gruntą sudarančių dalelių rūšių), naudojami įvairių tipų ir skvarbumo filtraciniai tinkleliniai, kurie sulaiko kietųjų dalelių patekimą į vandenį.

Gamintojas: Lenkija

Gaminiai sertifikuoti

Prekyboje turime šį asortimentą:
SP 10; SP 12; SP 14; SP 16

Pakuotė: rulonai